W skład rady w kadencji 2015-2018 wchodzą:
Teresa Pokora-Wierzbicka – Przewodnicząca Rady
Wojciech Kozłowski – z-ca Przewodniczącej Rady
Józef  Błażewicz - Skarbnik
Olga Kozłowska - Sekretarz
Jacek Moczulski
Marcin Spychała
Krystian Narwojsz
Barbara Kudyba
Katarzyna Malinowska
Katarzyna Szymocha-Młodzianowska
Sławomir Dudaniec
Marek Gernat
Jan Kucharski
Tomasz Stopierzyński
Marcin Przewłocki

Dyżury radnych:
Poniedziałek
(oprócz wakacji, ferii i dni wolnych) godz. 17.00 – 18.00

Czekamy na Państwa uwagi, spostrzeżenia czy prośby o pomoc.
Zapraszamy do kontaktu również pod adresem:
osiedle.mazurskie@wp.pl

 
Porady prawne
 
W szczególnie trudnych i wyjątkowych sprawach polecamy Państwu nasze bezpłatne usługi w zakresie w zakresie porad prawnych, mediacji rodzinnych, sąsiedzkich etc. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (OCOP), przy ul. Tarasa Szewczenki 1 (dawne koszary przy ul. Jagiellońskiej).
W środy i piątki między 11.00 a 14.00 dyżur pełni p. Teresa Pokora-Wierzbicka, tel. kontaktowy 505 344 605, 503 680 500.
 
Gwarantujemy pełną dyskrecję.

2015 Osiedle Mazurskie w Olsztynie

/aktualności/ /archiwum/ /rada osiedla/ /osiedle/ /kontakt/