Rada Osiedla Mazurskiego 2019-2023

· Moczulski Jacek                     Przewodniczący
· Zawadka Marcin                     Z - ca Przewodniczącego
· Kozłowska Olga                      Sekretarz
· Zakrzewska Aldona                Skarbnik
· Kozłowski Wojciech                Członek Zarządu
· Orzechowski Zdzisław            Członek Zarządu
· Parafianowicz Daniel              Członek Zarządu
· Salata Joanna                         Członek Zarządu
· Świstak Mieczysław                Członek Zarządu
· Bieniek Jacek
· Chowaniec Janusz

Dyżury radnych:
Poniedziałek
(oprócz wakacji, ferii i dni wolnych) godz. 17.00 – 18.00

Czekamy na Państwa uwagi, spostrzeżenia czy prośby o pomoc.
Zapraszamy do kontaktu również pod adresem:
osiedle.mazurskie@wp.pl

 
Porady prawne
 
W szczególnie trudnych i wyjątkowych sprawach polecamy Państwu nasze bezpłatne usługi w zakresie w zakresie porad prawnych, mediacji rodzinnych, sąsiedzkich etc. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (OCOP), przy ul. Tarasa Szewczenki 1 (dawne koszary przy ul. Jagiellońskiej).
W środy i piątki między 11.00 a 14.00 dyżur pełni p. Teresa Pokora-Wierzbicka, tel. kontaktowy 505 344 605, 503 680 500.
 
Gwarantujemy pełną dyskrecję.

2015 Osiedle Mazurskie w Olsztynie

/aktualności/ /archiwum/ /rada osiedla/ /osiedle/ /kontakt/